_

تیم نوین طب خاورمیانه

متشکل از کارشناسان و متخصصین مجرب حوزه تصویربرداری پزشکی: 

(جهت مشاهده پروفایل و ارتباط با کارشناسان بر روی اسامی کلیک کنید)