_

مهندس هلیا جدو

تحصیلات: کارشناسی آی تی و نرم افزارهای پزشکی

سِمَت: تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ

حیطه فعالیت: تجهیزات تصویربرداری، اقلام حفاظت دربرابر اشعه، اقلام مصرفی رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن همراه: 09375021584

ایمیل: heliajeddoo@gmail.com

مهندس هلیا حدو