مشاوره، طراحی و تجهیز مراکز پرتونگاری

Menu
Menu
نوین طب خاورمیانه
نوین طب خاورمیانه

پروانه‌های ساخت و گواهینامه‌ها

پروانه‌های ساخت و گواهینامه‌ها

عکس پوسته رادیولوژی
عکس پوسته رادیولوژی

استانداردها

اولین و تنها شرکت دارای استاندارد ASTM F2547:2006 در زمینه اقلام سربی ایران

ایزو

دارندۀ ISO 13485 :2016 و ISO 9001:2015

مقرون به صرفه

مقرون به صرفه ترین محصولات با استانداردهای سازمان انرژی اتمی ایران

استانداردها

اولین و تنها شرکت دارای استاندارد ASTM F2547:2006 در زمینه اقلام سربی ایران

ایزو

دارندۀ ISO 13485 :2016 و ISO 9001:2015

مقرون به صرفه

مقرون به صرفه ترین محصولات با استانداردهای سازمان انرژی اتمی ایران

برخی از محصولات ما

برخی از محصولات ما

نمونه پروژه‌های انجام شده

نمونه پروژه‌های انجام شده

0 +
بیش از 300 پروژه انجام شده