سطل سربی(استفاده در پزشکی هسته ای)

سطل سربی

شرکت نوین طب خاورمیانه سطل سربی را با بالاترین کیفیت عرضه می کند

سطل سربی

سطل سربی جهت زباله های بخش هسته ای استفاده می شود.

قیمت سطل سربی

مشاوره حرفه ای توسط کارشناسان نوین طب خاورمیانه: 021۷۷۱۶۹۹۳۲ و 021۷۷۴۷۱۷۵۵