شیلد جوشیدن(استفاده در پزشکی هسته ای)

شیلد جوشیدن(استفاده در پزشکی هسته ای)

شرکت نوین طب خاورمیانه شیلد جوشیدن را با بالاترین کیفیت عرضه می کند

شیلد جوشیدن چیست؟

جهت حرارت دادن و گرم کردن رادیو دارو در بخش پزشکی هسته ای، از شیلد جوشیدن استفاده می شود.

قیمت شیلد جوشیدن

مشاوره حرفه ای توسط کارشناسان نوین طب خاورمیانه: 021۷۷۱۶۹۹۳۲ و 021۷۷۴۷۱۷۵۵