_

مهندس معصومه آهنگی مقدم

 

تحصیلات: کارشناسی برق قدرت و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

سِمَت: مدیر عامل

حیطه فعالیت: تجهیزات تصویربرداری، اقلام حفاظت دربرابر اشعه، اقلام مصرفی رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن همراه: 09124205310

ایمیل: m.ahangi@menovinteb.ir

مهندس معصومه آهنگی مقدم