گواهینامه‌ها و Certificate

شرکت نوین طب خاورمیانه تنها دارندۀ نشان استاندارد ملّی ایران و گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 13485، با دغدغۀ حفظ و ارتقاء سلامت بیماران و کادر درمانی در برابر پرتو‎‌های خطرساز و آسیب‌رسان اشعه ایکس، گاما و رادیواکتیو در سال 1394 فعالیت خود را آغاز نمود.

سربی
بند دندان
دندان
پروانه ساخت
پروانه ساخت
ایزو 9001
ایزو 13485

استاندارد ASTM F22547:2006

استاندارد ASTM

گواهینامه‌ها و Certificate

شرکت نوین طب خاورمیانه تنها دارندۀ نشان استاندارد ملّی ایران و گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 13485، با دغدغۀ حفظ و ارتقاء سلامت بیماران و کادر درمانی در برابر پرتو‎‌های خطرساز و آسیب‌رسان اشعه ایکس، گاما و رادیواکتیو در سال 1394 فعالیت خود را آغاز نمود.

سربی
بند دندان
دندان
پروانه ساخت
پروانه ساخت
ایزو 9001
ایزو 13485
ایزو 9001
ایزو 13485

استاندارد ASTM F22547:2006

استاندارد ASTM