پزشکی هسته‌ای

پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از علم پزشکی به شمار می‌رود که در زمینه تشخیص و درمان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این علم را می‌توان تلفیقی از علم تصویربرداری، پرتونگاری و فیزیک پزشکی دانست.
ویژگی که سبب تمایز پزشکی هسته‌ای و دیگر شاخه‌های تصویربرداری می‌شود این است که پزشکی هسته‌ای اطلاعات دقیق تصویری از فرآیندها و عملکردهای متابولیکی بدن در اختیار ما می‌گذارد؛ حال آنکه دیگر روش‌های تشخیصی اطلاعات دقیق تصویری ساختاری و آناتومیکال در اختار ما می‌گذارد.

روش‌های تصویربرداری پزشکی هسته‌ای:

در زیر به برخی از این روش‌‌ها اشاره می‌کنیم:

 • اسکن استخوان
 • اسکن مغزی
 • اسکن ریوی
 • اسکن تیروئید
 • پت اسکن
 • اسپکت

و…

تا اینجا کمی با این علم آشنا شدیم؛ حال شمارا با برخی از شیلدهای سربی و حفاظتی آشنا می‌کنیم:

شیلدهای پزشکی هسته‌ای

پزشکی هسته‌ای از خواص هسته‌ای مواد جهت تصویربرداری استفاده می‌کند. در بسیاری از موارد تشخیصی که در بالا نام برده شد، با تزریق مواد پرتوزا و با توجه به تجمع آن‌ها در محلی خاص، عمل تصویربرداری انحام می‌شود.
این مواد پرتوزا اگر در تماس با کاربر و اپراتور، بدون محافظ، استفاده گردند می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری به بارآورند.
اشعه‌های مضر مانند ایکس و یا پرتوهای ساطع از مواد رادیواکتیو از سه عنصر عبور نمی‌کنند:

 • سرب
 • طلا
 • نقره

که از بین این سه سرب از لحاظ در دسترس بودن و قیمت بسیار مناسبتر از دو عنصر دیگر است؛ پس:
در تولید شیلدها و محصولات حفتاظتی از سرب، ورق سربی و لاستیک سربی استفاده می‌شود.

بنابراین با توجه به مضرات تابش اشعه‌های مضر و نقش مهم محصولات سربی در جلوگیری از خطرات ناشی از آن‌ها به بررسی برخی شیلدهای حفاظتی پرکاربرد در پزشکی‌هسته‌ای میپردازیم:

 آجر سربی ( Lead Brick )

در بسیاری از موارد شیلدینگ از ورق سربی استفاده می‌گردد (همانند سربکوبی )؛ اما مواردی نیز وجود دارند که در آن‌ها امکان استفاده از ورق سربی بعنوان محافظ امکانپذیر نیست و یا گزینه بهتری نیز وجود دارد. در اینگونه موارد محافظی به نام آجر سربی  وحود دارد که در ادامه به بررسی ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

موارد کاربرد

 • نگهداری و ذخیره‌کردن مواد رادیودارو در پزشکی هسته‌ای
 • حمل مواد رادیودارو و استفاده بعنوان باکس حمل
 • نگهداری پسماندهای دارای تابش
 • مواردی که در آن‌ها امکان دسترسی به ورق سربی و یا ورق سربی با ضخامت مناسب وجود نداشته باشد.
 • تجهیزات و تأسیساتی که با پرتوهای یون‌ساز با انرژی بالا بطور کوتاه مدت و یا دائمی در تماس هستند.

آجر سربی با روش ریخته‌گیری و در قالب‌های باکیفیت و گران تولید می‌شود و در دو نوع عرضه می‌گردد:

 • راسته (Straight)
 • گوشه (Interlock)

به مدل گوشه قفل شونده نیز گفته می‌شود (که در این حالت حداکثر محافظت صورت می‌گیرد).

مزیت‌های استفاده از آجر سربی :

 • نصب راحت و سریع
 • امکان و سهولت در جابه‌جایی
 • حفاظت کامل در برابر اشعه

ویژگی‌های آجر سربی نوین طب خاورمیانه:

 • دارای ضخامت ۳ و ۵ سانت و ابعاد ۱۰*۱۰
 • استفاده از سرب با بالاترین درصد خلوص
 • استفاده از بهترین قالب‌ها
 • تمیزی و صافی و عدم وجود منفذ در سطح

در جدول زیر به معرفی مختصر برخی شیلدهای حفاظتی در پزشکی هسته‌ای می‌پردازیم:

ناممیزان سربنوع کاربری
گلاو باکس(Glove Box)۱.۵ سانتی‌مترحفاظ دارای شیشه سربی جهت انجام انتقالات و کارهای ۲.مرتبط با رادیودارو
ال بلاک (L-Block)۱.۵ سانتی‌مترکاربری همانند گلاو باکس به همراه استند و دارای شسیشه سربی
سطل سربی۱/۵ سانتی‌مترجهت نگهداری پسماند در پزشکی هسته‌ای
جعبه پسماند۲ میلی‌متر جهت حمل و نگهداری پسماند
شیلد جوش۵ میلی‌مترجهت گرم کردن رادیودارو
شیلد دوش۵ میلی‌مترجهت هدایت و مشاهده میزان و حفاظت در برابر رادیودارو به درون سرنگ
شیلد ویال۵ میلی‌مترجهت حمل ویال
شیلد حمل سرنگ تکی
برای ۵ سی‌سی و ۲/۵ سی‌سی
۵ میلی‌مترجهت حمل سرنگ آماده تزریق
شیلد حمل سرنگ ۴ تایی
برای ۵ سی‌سی و ۲/۵ سی‌سی
۵ میلی‌مترجهت حمل ۴ سرنگ آماده تزریق
جعبه حمل دارو۱/۵ سانتی‌مترجهت حمل شیلد حمل سرنگ
 • هرگونه سفارشی با ابعاد و اندازه‌ها و سلیقه شما  قابل ساخت می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی (سایز محافظ‌ها، توضیحات چگونگی استفاده و…) می‌توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

پزشکی هسته‌ای

پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از علم پزشکی به شمار می‌رود که در زمینه تشخیص و درمان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این علم را می‌توان تلفیقی از علم تصویربرداری، پرتونگاری و فیزیک پزشکی دانست.
ویژگی که سبب تمایز پزشکی هسته‌ای و دیگر شاخه‌های تصویربرداری می‌شود این است که پزشکی هسته‌ای اطلاعات دقیق تصویری از فرآیندها و عملکردهای متابولیکی بدن در اختیار ما می‌گذارد؛ حال آنکه دیگر روش‌های تشخیصی اطلاعات دقیق تصویری ساختاری و آناتومیکال در اختار ما می‌گذارد.

روش‌های تصویربرداری پزشکی هسته‌ای:

در زیر به برخی از این روش‌‌ها اشاره می‌کنیم:

 • اسکن استخوان
 • اسکن مغزی
 • اسکن ریوی
 • اسکن تیروئید
 • پت اسکن
 • اسپکت

و…

تا اینجا کمی با این علم آشنا شدیم؛ حال شمارا با برخی از شیلدهای سربی و حفاظتی آشنا می‌کنیم:

شیلدهای پزشکی هسته‌ای

پزشکی هسته‌ای از خواص هسته‌ای مواد جهت تصویربرداری استفاده می‌کند. در بسیاری از موارد تشخیصی که در بالا نام برده شد، با تزریق مواد پرتوزا و با توجه به تجمع آن‌ها در محلی خاص، عمل تصویربرداری انحام می‌شود.
این مواد پرتوزا اگر در تماس با کاربر و اپراتور، بدون محافظ، استفاده گردند می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری به بارآورند.
اشعه‌های مضر مانند ایکس و یا پرتوهای ساطع از مواد رادیواکتیو از سه عنصر عبور نمی‌کنند:

 • سرب
 • طلا
 • نقره

که از بین این سه سرب از لحاظ در دسترس بودن و قیمت بسیار مناسبتر از دو عنصر دیگر است؛ پس:
در تولید شیلدها و محصولات حفتاظتی از سرب، ورق سربی و لاستیک سربی استفاده می‌شود.

بنابراین با توجه به مضرات تابش اشعه‌های مضر و نقش مهم محصولات سربی در جلوگیری از خطرات ناشی از آن‌ها به بررسی برخی شیلدهای حفاظتی پرکاربرد در پزشکی‌هسته‌ای میپردازیم:

 آجر سربی ( Lead Brick )

در بسیاری از موارد شیلدینگ از ورق سربی استفاده می‌گردد (همانند سربکوبی )؛ اما مواردی نیز وجود دارند که در آن‌ها امکان استفاده از ورق سربی بعنوان محافظ امکانپذیر نیست و یا گزینه بهتری نیز وجود دارد. در اینگونه موارد محافظی به نام آجر سربی  وحود دارد که در ادامه به بررسی ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

موارد کاربرد

 • نگهداری و ذخیره‌کردن مواد رادیودارو در پزشکی هسته‌ای
 • حمل مواد رادیودارو و استفاده بعنوان باکس حمل
 • نگهداری پسماندهای دارای تابش
 • مواردی که در آن‌ها امکان دسترسی به ورق سربی و یا ورق سربی با ضخامت مناسب وجود نداشته باشد.
 • تجهیزات و تأسیساتی که با پرتوهای یون‌ساز با انرژی بالا بطور کوتاه مدت و یا دائمی در تماس هستند.

آجر سربی با روش ریخته‌گیری و در قالب‌های باکیفیت و گران تولید می‌شود و در دو نوع عرضه می‌گردد:

 • راسته (Straight)
 • گوشه (Interlock)

به مدل گوشه قفل شونده نیز گفته می‌شود (که در این حالت حداکثر محافظت صورت می‌گیرد).

مزیت‌های استفاده از آجر سربی :

 • نصب راحت و سریع
 • امکان و سهولت در جابه‌جایی
 • حفاظت کامل در برابر اشعه

ویژگی‌های آجر سربی نوین طب خاورمیانه:

 • دارای ضخامت ۳ و ۵ سانت و ابعاد ۱۰*۱۰
 • استفاده از سرب با بالاترین درصد خلوص
 • استفاده از بهترین قالب‌ها
 • تمیزی و صافی و عدم وجود منفذ در سطح

در جدول زیر به معرفی مختصر برخی شیلدهای حفاظتی در پزشکی هسته‌ای می‌پردازیم:

ناممیزان سربنوع کاربری
گلاو باکس(Glove Box)۱.۵ سانتی‌مترحفاظ دارای شیشه سربی جهت انجام انتقالات و کارهای ۲.مرتبط با رادیودارو
ال بلاک (L-Block)۱.۵ سانتی‌مترکاربری همانند گلاو باکس به همراه استند و دارای شسیشه سربی
سطل سربی۱/۵ سانتی‌مترجهت نگهداری پسماند در پزشکی هسته‌ای
جعبه پسماند۲ میلی‌متر جهت حمل و نگهداری پسماند
شیلد جوش۵ میلی‌مترجهت گرم کردن رادیودارو
شیلد دوش۵ میلی‌مترجهت هدایت و مشاهده میزان و حفاظت در برابر رادیودارو به درون سرنگ
شیلد ویال۵ میلی‌مترجهت حمل ویال
شیلد حمل سرنگ تکی
برای ۵ سی‌سی و ۲/۵ سی‌سی
۵ میلی‌مترجهت حمل سرنگ آماده تزریق
شیلد حمل سرنگ ۴ تایی
برای ۵ سی‌سی و ۲/۵ سی‌سی
۵ میلی‌مترجهت حمل ۴ سرنگ آماده تزریق
جعبه حمل دارو۱/۵ سانتی‌مترجهت حمل شیلد حمل سرنگ
 • هرگونه سفارشی با ابعاد و اندازه‌ها و سلیقه شما  قابل ساخت می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی (سایز محافظ‌ها، توضیحات چگونگی استفاده و…) می‌توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.