مشاوره، طراحی و تجهیز مراکز تصویربرداری

هنگر (آویز روپوش سربی)

هنگر (آویز روپوش سربی)

یکی از اقلامی که وجود آن در اتاق های تصویربرداری لازم است، هنگر می‌باشد.
این وسیله نگهدارنده روپوش سربی، جلیقه و دامن و تیروئیدبند بوده و از تا خوردگی و ایجاد شکستگی در لاستیک سربی موجود در آن‌ها جلوگیری می‌کند.
ایجاد شکستگی و آسیب به لاستیک سربی می‌تواند سبب عبور و نشت اشعه ایکس یا دیگر تشعشعات مضر شده و آثار زیانباری به سلامت کاربر وارد نماید. جنس هنگر روپوش سربی آهن بوده و با رنگ کوره‌ای در رنگ‌های مختلف عرضه می‌گردد. درون شاخه‌ها نیز میله گرد بوده و رویه آن استیل است.
این هنگرها در مدل‌های تک شاخه، دو شاخه، سه شاخه، پنج شاخه (پرتابل) و ده شاخه (پرتابل) عرضه می‌گردند که در مدل‌های دیواری با پیچ و رول پلاک نصب می‌شوند.
(در مدل پرتابل جهت استفاده و جابه‌‌جایی آسان در زیر پایه‌ها ۴ چرخ تعبیه شده است.) 

هنگر (آویز روپوش سربی)

یکی از اقلامی که وجود آن در اتاق های تصویربرداری لازم است، هنگر می‌باشد.
این وسیله نگهدارنده روپوش سربی، جلیقه و دامن و تیروئیدبند بوده و از تا خوردگی و ایجاد شکستگی در لاستیک سربی موجود در آن‌ها جلوگیری می‌کند.
ایجاد شکستگی و آسیب به لاستیک سربی می‌تواند سبب عبور و نشت اشعه ایکس یا دیگر تشعشعات مضر شده و آثار زیانباری به سلامت کاربر وارد نماید. جنس هنگر روپوش سربی آهن بوده و با رنگ کوره‌ای در رنگ‌های مختلف عرضه می‌گردد. درون شاخه‌ها نیز میله گرد بوده و رویه آن استیل است.
این هنگرها در مدل‌های تک شاخه، دو شاخه، سه شاخه، پنج شاخه (پرتابل) و ده شاخه (پرتابل) عرضه می‌گردند که در مدل‌های دیواری با پیچ و رول پلاک نصب می‌شوند.
(در مدل پرتابل جهت استفاده و جابه‌‌جایی آسان در زیر پایه‌ها ۴ چرخ تعبیه شده است.)