مهندس عاطفه حسینی

تحصیلات: کارشناسی شیمی و حسابداری

سِمَت: مسئول امور مالی، اداری و پشتیبانی فروش 

نام شرکت: نوین طب خاورمیانه 

حیطه فعالیت: تجهیزات تصویربرداری، اقلام حفاظت دربرابر اشعه، اقلام مصرفی رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن همراه: 09125159806

ایمیل: atefehoseini6@gmail.com

WhatsApp Image 2020 02 17 at 11.14.06 768x1024 1

مهندس عاطفه حسینی

تحصیلات: کارشناسی شیمی و حسابداری

سِمَت: مسئول امور مالی، اداری و پشتیبانی فروش 

نام شرکت: نوین طب خاورمیانه 

حیطه فعالیت: تجهیزات تصویربرداری، اقلام حفاظت دربرابر اشعه، اقلام مصرفی رادیولوژی و سونوگرافی

تلفن همراه: 09125159806

ایمیل: atefehoseini6@gmail.com

WhatsApp Image 2020 02 17 at 11.14.06 768x1024 1