شیلد دوشیدن (استفاده در پزشکی هسته ای)

شیلد دوشیدن

شرکت نوین طب خاورمیانه شیلد دوشیدن را با بالاترین کیفیت عرضه می کند

شیلد دوشیدن چیست؟

جهت هدایت دارو و مشاهده میزان رادیودارو به درون سرنگ، از شیلد دوشیدن استفاده می شود.

قیمت شیلد دوشیدن

مشاوره حرفه ای توسط کارشناسان نوین طب خاورمیانه: 021۷۷۱۶۹۹۳۲ و 021۷۷۴۷۱۷۵۵