داروی ظهور و ثبوت 

داروی ظهور و ثبوت چیست؟

هنگامیکه اشعه ایکس یا نور به فیلم رادیوگرافی می‌تابد، تصویر پنهانی بر اساس میزان نور تولید شده تشکیل خواهد شد.این تصویر با چشم غیرقابل رویت است. پس اطلاعات ثبت شده در آن باید تحت یک فرایند شیمیایی،که به آن عمل ظهور و ثبوت گفته می‌شود، تبدیل به یک تصویر قابل رویت و دائمی شود. امروزه این عمل با دستگاه های اتوماتیک و داروی ظهور و ثبوت انجام می شود.

بطور کلی ظاهر شدن عکس درفرآیند عکاسی:
به بازآوری ذره‌های از نور گذشته نقره موجود در امولسیون فیلم های عکاسی اتلاق می گردد.
در طی این فرآیند و بعد از گذراندن از ثبوت، دستاورد تصویربرداری در نور اتاق قابل رویت می شود. فیلم های عکاسی اساسا حاوی هالید های نقره مخصوصا  نقره برمید می باشد که در برابر تابش نور بسیار حساس می باشند و از خود واکنش نشان می‌دهند.
هنگامی که نور به امولسیون موجود در فیلم اصابت می کند، در آن تغییراتی ایجاد می‌کند که باعث حک شدن تصویر می گردد، اما تصویری که در این مرحله مخفی و غیر قابل رویت می باشد که نیاز به واکنش شیمیائی به نام ظهور دارد. پس از آن فیلم می بایست در تانک ثبوت قرار بگیرد تا تصویر ثبت شده خور را نمایش دهد.

لازم به توضیح است که مراحل ظاهر کردن تصویر عبارتست از:

  • ظهور
  • ثبوت
  • شستشو
  • خشک کردن

به یاد داشته باشید که اگر هر کدام از مراحل ذکر شده به درستی انجام نپذیرد قطعا حاصل کار چندان رضایت بخش نخواهد بود.

شرکت نوین طب خاورمیانه داروی ظهور را با دو برند عرضه می‌کند:

  • چامپیون به صورت 10 لیتر داروی ظهور و 10 لیتر داروی ثبوت به صورت غلیظ و نیازمند به آب
  • پریمکس به صورت 10 لیتر داروی ظهور و 10 لیتر داروی ثبوت به صورت غلیظ و نیازمند به آب
  • جهان  به صورت 5 لیتر ظهور و 5 لیتر ثبوت به صورت آماده

محصولات مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.