خدمات سربکوبی

سربکوبی مجموعه عملیاتی‌ست که در آن با قرار دادن ورقه‌های سربی، اتاق‌های تصویربرداری ایزولاسیون شده و مانع از خروج اشعه از آنجا می‌شود. با وجود اقداماتی همچون بهینه کردن توان خروجی دستگاه و یا زمان اکسپوز، همچنان وجود و انعکاس اشعه در اتاق‌های تصویربرداری انکارناپذیر است؛ بنابراین ایزولاسیون این مکان‌ها و اطراف دستگاه‌ها جهت حفاظت از سلامت افرادی که به طور مداوم در معرض تابش این اشعه قرار دارند امری ضروریست.

خدمات مربوط به سربکوبی:

  • سربکوبی سنتی: در این حالت ورقه‌های سرب روی دیوار قرار می‌گیرد و به وسیله پیج و رول پلاک مهار می‌گردد.
  • پارتیشن سربی ( اتاقک سربی): حالتی ست که سرب را بین دو لایه چوب پرس کرده و از آن به عنوان دیوار (قابل حمل) استفاده می‌گردد. بهترین حالت ممکن برای مکان‌های استیجاری پارتیشن سربی می‌باشد زیرا قابلیت جابه‌جایی و انتقال به مکان دیگر را دارد.
  • دیوارکوب سربی: حالتی ست که سرب را از یک سمت به چوب پرس کرده و از طرفی روی دیوار نصب می‌گردد. این مورد نیز قابلیت جابه‌جایی دارد.

خدمات سربکوبی

سربکوبی مجموعه عملیاتی‌ست که در آن با قرار دادن ورقه‌های سربی، اتاق‌های تصویربرداری ایزولاسیون شده و مانع از خروج اشعه از آنجا می‌شود. با وجود اقداماتی همچون بهینه کردن توان خروجی دستگاه و یا زمان اکسپوز، همچنان وجود و انعکاس اشعه در اتاق‌های تصویربرداری انکارناپذیر است؛ بنابراین ایزولاسیون این مکان‌ها و اطراف دستگاه‌ها جهت حفاظت از سلامت افرادی که به طور مداوم در معرض تابش این اشعه قرار دارند امری ضروریست.

خدمات مربوط به سربکوبی:

  • سربکوبی سنتی: در این حالت ورقه‌های سرب روی دیوار قرار می‌گیرد و به وسیله پیج و رول پلاک مهار می‌گردد.
  • پارتیشن سربی ( اتاقک سربی): حالتی ست که سرب را بین دو لایه چوب پرس کرده و از آن به عنوان دیوار (قابل حمل) استفاده می‌گردد. بهترین حالت ممکن برای مکان‌های استیجاری پارتیشن سربی می‌باشد زیرا قابلیت جابه‌جایی و انتقال به مکان دیگر را دارد.
  • دیوارکوب سربی: حالتی ست که سرب را از یک سمت به چوب پرس کرده و از طرفی روی دیوار نصب می‌گردد. این مورد نیز قابلیت جابه‌جایی دارد.