پروژه ها

شرکت نوین طب خاورمیانه با مشاوره در طراحی و آماده سازی بخش های تصویربرداری پزشکی که طبق استاندارد های بین المللی و با تعهد به اخذ تاییدیه از سازمان انرژی اتمی، نمونه کارهایی را برای مشاهده در بخش پایین آورده است

بیمارستان شهدای تجریش

رادیولوژی دکتر کریمی در ساری

درمانگاه فرهنگیان سپاه تهران

درب اتاق ماموگرافی بیمارستان شهدای تجریش

قاب سربی بیمارستان شهید اکبر آبادی

سربکوبی بیمارستان شهید اکبرآبادی

هلال احمر شهر ری