درباره ما

شرکت نوین طب خاورمیانه مبتکر در صنعت نوین رادیولوژی و در راستای اجرای سربکوبی و ایزولاسیون اتاق های رادیولوژی، آنژیوگرافی، سی تی اسکن با حضور مشاورین کارآمد و کادر اجرایی مجرب، مفتخر به خدمت رسانی به مراکز، مطابق با استانداردهای سازمان انرژی اتمی ایران و اخذ تاییدیه این سازمان جهت ساخت درب های سربی، ساده ،ریلی و موتورایز می باشد.